Verksamheten


Arealen som brukas på Fogdegården har ökat dels genom tillköp av fastigheter och dels genom arrenden. Idag består arealen av 400 Ha åker och 60 Ha bete, vilka mestadels utgörs av naturbetesmarker. Till fastigheterna hör också 100 ha skog. 2009 inköptes en skogsfastighet i Härjedalen tillsammans med en annan familj. Fastigheten ligger i flor i Härjedalen och består idag av 783 Ha produktiv skogsmark.

 

Växtodlingen


Växtodlingen är helt inriktad på utsädesodling samt odling av foderråvara till höns. Följande grödor ingår i växtföljden: höstraps, höstvete, korn, havre, och ärtor. I samband med skörd torkas alla grödor och allt lagras på gården. Vi har en ny torkbyggnad där vi torkar all spannmål med pelletspanna. Utöver detta odlas även vall för foderproduktion. 

 

Maskinparken


Vi har en modern maskinpark som är anpassad för produktion och vi utför alla arbeten själva. Vi utför även en viss del entreprenad med maskinerna. Maskinparken består mestadels av Fendt och Case.