Herrgårdens Äggproduktion AB


Idag består verksamheten av cirka 64 000 höns fördelat på fyra olika avdelningar och producerar årligen 1 100 ton ägg.  

Vi byggde för frigående höns när det var relativt nytt för att hönan skall få utlopp för sitt naturliga beteende, ett beslut som idag fortsatt och vi har idag utvecklat frigående hönan till att de alltid ska ha det bästa och senaste som är anpassade till deras hälsa och naturliga beteende.

Herrgårdens Äggproduktion AB är ansluten till den frivilliga salmonellakontrollen och SFS - Föreningen Svensk Fjäderfäskötsels omsorgsprogram.

Historia


Efter noga övervägande togs beslutet att satsa på äggproduktion vilket resulterade i ett stall för 6 500 frigående höns som togs i bruk 1998 under namnet Herrgårdens Äggproduktion AB. Under 2001 färdigställdes ytterligare två avdelningar med 14 000 platser. Under slutet av 2010 byggdes ytterligare en avdelning för 20 000 frigående höns. Äggen packas på brickor för leverans till Täljestad packeri utanför Linköping. I handelsledet säljs våra ägg under benämningen "ägg från frigående höns inomhus".

Foderanläggningen


Under sommaren 2015 planerades och byggdes vår egna foderanläggning som skulle kunna förse samtliga våra höns med ett eget producerat foder. Det består av vete och havre från gården, ca 60 % av foderstaten är egen producerat resterande är ett koncentrat och kalk.


Hönan och ägget


För att hönsen ska må bra så måste de kunna följa sitt naturliga beteende, d.v.s. sprätta, picka, putsa och ha tillgång till mat och vatten. Detta har vi löst genom att en tredjedel av hönornas utrymme ska likna en gårdsplan och ha en botten av sand och spån. Värpredet är ett litet hus dit hönorna går för att lägga sina ägg i mörkret. En stor del av anläggningen har en nätbotten där spillningen rinner rakt igenom. Hönorna tillbringar mycket tid där eftersom det finns tillgång till foder, vatten och sittpinnar. Ljuset styrs med tidur, vilket innebär att tidigt på morgonen startar ett svagt ljus som sakta blir starkare, som en gryning. Framåt kvällen börjar det att skymma för att sedan bli mörkt. Hönorna går då upp från sprättgången och sätter sig på en pinne för att sova. 

"För att hönan ska må bra så måste dom kunna följa sitt naturliga beteende"