Djurlista


200-dagarsvikt

 

Charolais


Djurhållningen på Fogdegården har sedan 1979 varit inriktad på uppfödning av avelsdjur av rasen Charolais. Det är snart 40 år sedan den första charolais kalven föddes på gården och vi vill med anledning av detta passa på att tacka alla som gjort det möjligt för oss att utveckla besättningen till nuvarande nivå. Under alla dessa år är det hela tiden ni som är och har varit våra kunder som stått för ideer till vår utveckling och vi är säkra på att det har bidragit starkt till förbättrad lönsamhet i Svensk dikoproduktion.

IMG_0837.JPG

Anledningen till att det blev just Charolais på Fogdegården var att den rasen i jämförelse med andra köttraser hade bäst egenskaper. 1993 föddes de första kalvarna efter de hornlösa tjurarna som importerades från Canada.

Charolais är överlägset mest effektiva "slutgödningsrasen" på grund av; högsta tillväxtkapacitet, lägsta foderförbrukning/kg tillväxt samt bra slaktkroppsegenskaper. Charolais har bra kalvningsegenskaper och lynne samt är dessutom mycket starka, hållbara och sunda. 

Idag består Charolaisdjuren av ca 45 moderdjur och vi säljer avelsdjur direkt till vår kundkrets som främst består av stamkunder från Skåne ända upp till Norrland. Vår huvudmarknad är Sverige, men vi har på senare år även sålt djur till Finland och Estland.

 

Red Angus


Under 2010 beslutade vi att bredda avelsverksamheten och kunna erbjuda våra kunder även Angus som fungerar som ett utmärkt komplement till våra kunders uppfödning, både för köttproduktion och vidare avelsverksamhet.

IMG_0772.JPG

Idag består Angus besättningen av cirka 25 moderdjur och säljer dessa till kunder i hela Sverige och ambitionen är att öka besättningen då vi ser ett väldigt stort tryck på våra Red Angus djur.

Fogdegårdens Angus besättningen togs fram med mycket linjer från Canada där Gustaf bodde och jobbade mellan 2007-2008 och kom i kontakt med de främsta Angus besättningarna i Canada och detta samarbete har legat till grund till dagens besättning.

 

Avelsmål


Våra avelsmål är utarbetade efter kundens behov och önskemål. Alla våra djur, både tjurar och hondjur, ska ha sådana egenskaper så att de stämmer överens med avelsmålen, och som ger kunden störst ekonomisk vinning.

IMG_0836.JPG

Våra avelsmål utgörs därför av; 

  • Lätta kalvningar (ingen assistens)

  • Mycket mjölk

  • Lugna djur

  • Bra ben och klövar

  • Bra juver och spenar

  • Optimal slaktmognad


Djurhållningen


Under vinterhalvåret och stallperioden hålls djuren i lösdrift för att under sommaren beta och vårda våra naturbetesmarker. Två tredjedelar av hondjuren semineras och till resten används tjur. Kalvningsäsongen tar vid i början på januari och fortsätter stallperioden ut. Vi säljer ca 20 tjurar per år till liv. I mån av tillgång säljer vi naturligtvis hondjur av alla kategorier också.

IMG_0771.JPG

 

Historik - Charolais och Angus


Charolais - franskättlingen

Rasen kommer från Frankrike och har fått sitt namn efter byn Charolle. Stridigheter i Frankrike under medeltiden gjorde att de vita djuren isolerades i ett område och hölls därmed renrasiga. En ren ätt av Charolais utvecklades.

1772 återförenades Charolles-regionen med resten av Frankrike. Öppnandet av gränserna medgav nu att rasen och dess goda egenskaper kunde spridas. Rasen som tjänade som både dragare och köttras vann nu anseende att producera ett kvalitetskött.

Under 1900-talet minskade antalet mjölkkor i Sverige för att balansera konsumtionsbehovet inom landet. Därmed minskade också basen för kött-produktionen. Ur detta uppstod så diskussionen att importera köttraser till Sverige.

Först 1959 skedde den första importen av tjursperma av Charolais till Sverige vilket gav Charolaiskorsningar. 1961 importerades det första Charolaisdjuret. Fram till 1990-talet importerades tjurar från framförallt Danmark som hade och har intima affärskontakter med Frankrike. Ärftligt hornlösa djur har senare importerats från Kanada.

Idag är, i konkurrens med sex andra raser, hälften av landets köttrasdjur av Charolaistyp. 

Angus - skotsk och hornlös

Kring sekelskiftet 18-1900 var Angusrasen i stort helt okänd i Sverige. I Skottland däremot var den redan på väg att bli en nationalklenod. Svart, hornlös boskap hade redan på 1200-talet betat på de frodiga betesmarkerna i nordöstra Skottland. I slutet av 1800-talet började några framsynta skottar att försöka renodla och systematisera dessa djur, för att erhålla en ras lämpad att producera ett förstklassigt kött. 

Angusen kring förra sekelskiftet var en för sin tid närmast "extrem" ras, enbart lämpad för köttproduktion; lågställd stor, tung, välmusklad med svällande former. Då Storbritannien var världens ledande nation,inte bara vad gäller industrivaror, utan även nötkreatursavel exporterades redan på slutet av 1800-talet många av de brittiska raserna över hela världen. Redan 1879 kom de första Angusdjuren över till Amerika.

Framåt 1930-talet ändrade Angusdjuren typ. De blev högre, större och tunnare och tappade mycket av de traditionella Angusegenskaperna. 

Redan i början av 1970talet var en del ledande besättningar i Amerika och Canada på väg bort från dessa djur och ville återigen få en större och resligare Angus. Wye Plantation ett universitetsjordbruk, var här en ledande part. En av orsakerna till den här förändringen var givetvis den ändrade synen på fettet. Detta näringsämne ger ju inte bara smaken på biffen utan sätter även sina spår på vår figur. Då alla skall vara smala och slanka är det svårt att producera ett fett kött, även om det smakar gudomligt. Vi har problemställningen i de olika EPD-en för de tjurar som vi vill använda oss av; inte för mycket underhudsfett men tillräckligt med intramuskulärt fett för att få smak och saftighet på biffen. Källa: angus.se 

IMG_0774.JPG