HerrgårdsVind AB


I januari 2002 togs vårt vindkraftverk av märket Vestas V 52 i drift och bidrar till den stadigt ökande gröna elproduktionen i Sverige. Den totala elproduktionen från vindkraft på ca 16 000 GWh per år motsvarar ca 10 % av elanvändningen. Totalt finns ca 3 800 vindkraftverk i Sverige. 

Miljömässigt alternativ


Fördelarna med vindkraft är att de är ett mycket miljövänligt alternativ eftersom det inte blir något utsläpp. Detta är även en av anledningarna till att vi valde att satsa på vindkraft. Det är ett miljövänligt alternativ till elförsörjningen men även lönsamt. Vindkraften uppger ett visst buller men det har visat sig att inte påverka närliggande fågel- och djurliv.