Gården


Släktgården Fogdegården ägs sedan 1981 av familjen Sturesson och har idag utvecklats till ett modernt företag med flera verksamhetsgrenar. Gården är vackert belägen mitt på den östgötska slätten mellan Mjölby och Vadstena.

Fogdegården Lantbruk AB är moderbolag i verksamheten och där bedrivs växtodling och uppfödning av Charolaisdjur och Red Angus för avel. I två dotterbolag bedrivs äggproduktion och elproduktion med vindkraft.

Verksamheten omsätter ca 22 MKr årligen och sysselsätter förutom familjen ytterligare 4 anställda och extra personal vid behov.


Hållbarhetsarbete


Att alltid vara medveten om de senaste rönen på samtliga plan inom den egna verksamheten. I dagsläget går den tekniska utvecklingen verkligen hastigt framåt och det är av yttersta vikt att se till de olika affärsutvecklingsmöjligheterna även inom jordbruk. Affärsutveckling har talats länge och väl inom många andra branscher såsom telekom och den digitala eran vi nu befinner oss i, MEN det är ett lika viktigt begrepp för en jordbrukare (både lite och stor) att se till affärsutvecklingen inom sin bransch(er).

 

Årets företag inom gröna näringar


Under 2016 fick Fogdegårdens Lantbruks AB utmärkelsen "Årets företag inom gröna näringar", vilket är ett tydligt bevis på vårt effektiva och långsiktiga hållbarhetsarbete.

Motiveringen löd: Familjen Sturesson har skapat ett stabilt och väl fungerande lantbruksföretag. Med vindkraft, djurproduktion och växtodling har Fogdegården en genomtänkt strategi när det gäller miljö och effektivitet och tilldelas därför årets företag inom Gröna näringarna. Vi är naturligtvis mycket glada och stolta för utmärkelsen och kommer fortsätta vår långsiktiga strategi inom gröna näringar. Ni kan läsa mer via denna lank.

IMG_0832.JPG

Affärsutveckling


Med affärsutveckling kommer nya möjligheter och/eller effektiviseringar som gagnar både miljö, politiskt och affärsmässigt; kan vara allt från ökad produktion, minskade CO2 utsläpp eller bara delta i den lokala arbetspolitiken (integration och stöd/samarbetsmöjlighet till handikappade). Affärsutveckling är just vad som drivit vår verksamhet till vad vi ser idag och är ett utmärkt exempel att just hållbarhet kan gå hand i hand med en affärsorienterad verksamhet om man bara vågar vara med och testa!