Kontakta oss

Bengt Sturesson, 070-54 723 70, bengt.sturesson@fogdegarden.com

Gustaf Sturesson, 070-79 723 70, gustaf.sturesson@fogdegarden.com

Agnetha Sturesson, 070-76 723 70, agnetha.sturesson@fogdegarden.com

 


Övriga frågor

Namn *
Namn
 

Integritetspolicy (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Fogdegården. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter (i enlighet med GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter när du:

  • använder vårt kontaktformulär under fliken "Kontakta oss"

Några övriga frågor kring behandling av personuppgifter vänligen kontakta oss på info@fogdegarden.com